เราได้วาดภาพกุหลาบอังกฤษ (English Rose) พันธุ์ Cottage Rose อันเป็นดอกไม้สีอ่อนๆภาพนี้กันไปแล้ว

คราวนี้เราจะวาดกุหลาบสีเข้มค่ะ ซึ่งเราสามารถวาดได้ด้วยวิธีคล้ายๆกัน อยากเสนอวิธีการวาดไว้หน่อยค่ะ

เราวาดเหมือนการวาดดอกไม้สีอ่อน ต่างกันเพียง ในขณะที่เราลงสีพื้นของดอก ซึ่งปกติเราลงสีด้วยวิธีเปียกบนเปียก จึงทำให้ต้องลูบกระดาษบริเวณที่จะลงสีด้วยน้ำเสียก่อน แต่แทนที่เราจะลูบกระดาษด้วยน้ำเปล่าเหมือนการวาดดอกไม้สีอ่อน เราเพียงเปลี่ยนมาลูบกระดาษด้วยสีดอกที่ผสมน้ำจนจางๆ หรือก็คือสีอ่อนที่สุดของดอกแทน 

 

ลูบน้ำส่วนที่ต้องการให้สี                                        ลูบน้ำสีดอกอ่อนแทนน้ำเปล่า 

ค่อยๆซึมหายไปกับกระดาษ                                    แล้วจึงเติมเงาในดอกด้วยสีที่

                                                                       เข้มขึ้น

ค่อยๆวาดต่อออกไปทีละกลีบเช่นที่เคยทำ

 

 วาดจนเต็มดอก ทิ้งให้แห้ง

 

จากนั้นจึงเติมเงาที่เข้มขึ้น ด้วยสีที่วาดดอก และด้วยวิธีเปียกบนเปียกทิ้งแห้ง แล้วจึงเติมเงาด้วยสีดอกที่เข้มขึ้น

เมื่อทิ้งจนแห้งอีกครั้ง จึงเติมสีดอกที่เข้มขึ้น โดยใช้สีดอกที่ได้จากการผสมสีใบไม่เกิน 5 % ลงไป

 

ลองสังเกตภาพดูนะคะ ดอกซ้ายมือคือดอกที่เติมเงาเข้มขึ้นด้วยสีดอกเอง ส่วนทางขวามือ คือที่เติมเงาเข้มด้วยสีดอกที่ผสมสีใบเล็กน้อยลงไปแล้ว ภาพจะดูมีความลึกมากกว่ากันเล็กน้อย

 

การภาพวาด เป็นการทำงานโดยนำธรรมะมาใช้ในชีวิต เป็นอีกวิธีในการฝึกสมาธิ การวาดภาพดอกไม้แนวพฤกษศาสตร์ นอกจากเป็นการฝึกสมาธิแล้ว ตัวภาพวาดเอง ยังช่วยกระตุ้นให้ผู้พบเห็น เกิดความรักในธรรมชาติ อันเป็นอีกวิธีในการสร้างจิตสำนึกรักโลก อันเป็นอีกวิธีที่นำไปสู่ความร่วมใจในการแก้ไขภาวะโลกร้อนอย่างถาวร

 

ภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วนะคะ เช้านี้มีข่าวทางโทรทัศน์ ประเทศซาอุดิอาระเบียเกิดภาวะน้ำท่วม ซึ่งเป็นเรื่องไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในประเทศแถบทะเลทราย

 

แสดงถึงภัยที่คืบคลานมาใกล้เราทุกขณะจิต