ผมเคยเขียนไ้ว้ในบันทึกของผมเกี่ยวกับแนวคิด และเป้าหมายในการนำ KM มาใช้ในวลัยลักษณ์ รวมทั้งเคยเหล่าให้พวกเราฟังเสมอ ๆ ว่าสิ่งสำคัญของการทำ KM ในองค์กรของเรา ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคน พัฒนางานที่แท้จริง จะต้องทำให้การทำ KM เนียนเข้ากับเนื้องานที่เราทำ หรือพูดง่าย ๆ ก็คืิอ การที่เราทำงานแล้วไม่รู้ว่าเรามีการทำ KM นั่นเอง ผมเฝ้าสังเกตุการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของพวกเราหลายชุมชน หลายหน่วยงาน หลายกลุ่มงาน หลังจากที่พวกเราหลาย ๆ คนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง KM และมีทัศนคติที่ดีต่้อการทำงานเพื่อวลัยลักษณ์ของเราแล้ว รูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาก ๆ ทีเดียว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาระบบการทำงาน ที่ปกติจะมีความยากลำบาก และยากที่จะประสบความสำเร็จดังเช่นที่หน่วยงานอื่น ๆประสบอยู่ แต่ที่วลัยลักษณ์กลับดูจะง่ายดายกับการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผมเชื่อเหลือเกินว่าการที่เกิดบรรยากาศ หรือสิ่งดี ๆ เหล่านี้ขึ้นในองค์กรของเราเป็นเพราะพวกเราเข้าใจร่วมกันแล้วว่า คำว่า รักวลัยลักษณ์ ทำงานเพื่อวลัยลักษณ์ นั้นต้องทำอย่างไร ผมยกตัวอย่างเช่น การที่วลัยลัีกษณ์กำลังยกเปลี่ยนระบบสารบรรณขององค์กรของเราให้เป็นระบบ eoffice อย่างเต็มรูปแบบ การทำงานของหัวหน้าส่วนสารบรรณฯ คุณประไพ และเพื่อน ๆ ในชุมชนคนทำ eoffice กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ผมคิดว่าผมต้องขออนุญาตที่จะไม่เหล่ารายละเอียดถึงกระบวนการทำงาน แต่ผมคิดว่าเดี๋ยวคุณประไพได้อ่านบันทึกนี้ก็คงจะอดไม่ได้ที่จะนำสิ่งดี ๆ มาเล่าให้พวกเราฟัง แต่ที่ผมอยากจะบอกให้ชุมชนคน eoffice ได้รับรู้ก็คือ สิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่นั้น ถือได้ว่าเป็นการทำงานที่ได้นำ KM มาใช้ได้เนียนกับเนื้องานแล้ว และได้ระดับของความเนียนที่น่าจะได้นำไปถ่ายทอดให้คนอื่น ๆ ได้รับรู้และชื่นชมด้วยได้ทีเดียวครับ อีกชุมชนหนึ่งที่มีการขับเคลื่อนและเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในการทำงานที่ทำให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางานก็คือ ชุมชนคน 5 ส ซึ่งขณะนี้ก็ได้บูรณาการร่วมกับโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่างานไปแล้ว ซึ่งก็มีหน่วยงานมากมายในวลัยลักษณ์เข้าร่วมโครงการ และคิดว่าในไม่ช้าคงจะมีเรื่องดี ๆ มาเล่าให้ฟัง ส่วนชุมชนคนประหยัดพลังงานที่คุณโสภิดา แห่งส่วนอาคารสถานที่ ที่ทำหน้าที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของชุมชนนี้ก็กำลังวางแผนเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะกระตุ้นให้คนวลัยลักษณ์ทุกคนได้เห็นความสำคัญ และเทใจร่วมกันในการช่วยวลัยลักษณ์ของเราในการลดการใช้พลังงานที่ไม่มีความจำเป็นลง โดยเฉพาะในเรื่อง ไฟฟ้า น้ำมัน และค่าเดินทาง ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายด้วยพลังงานที่สูงมากของวลัยลักษณ์เรา หากพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือลดลงได้สัก 10 % ก็จะดีมากทีเดียว เพราะผมเชื่อว่าการทำเช่นนี้ จะช่วยให้พวกเราชาววลัยลักษณ์ทุกคน ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในองค์กรแห่งนี้ได้อย่างยั่งยืนนะครับ ถ้ายังไงชุมชนคนประหยัดพลังงานมีโครงการดี ๆ ออกมาเมื่อไหร่อย่าลืมนำมาเล่าให้พวกเราชาว KM ได้ฟังได้รับรู้ด้วยนะครับ สุดท้ายคงเป็นข่่าวฝากนะครับว่า ประมาณกลางเดือน กค. นี้ หน่วย OD ก็จะมีการจัด โครงการ KM รุ่น 4 ครับ ซึ่งถ้าพวกเราสนใจก็ติดตามข่าวสารหรือข้อมูลได้จาก intranet ของวลัยลักษณ์ หรือที่หน่วย OD ก็ได้นะครับ องค์กรที่ดี น่าอยู่ น่าทำงาน ไม่มีใครสร้างให้ได้นะครับ นอกจากพวกเราทุกคนในองค์กรต้องช่วยกัน ขอบคุณครับ