American Corner Khon Kaen Comes Back!

ด้วยบรรยากาศไฉไล ที่อาคาร 1 หอสมุดกลาง
American Corner Khon Kaen กลับมาเปิดให้บริการแล้ว หลังจากปิดพื้นที่ให้บริการไปตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีก่อนเนื่องจากห้องสมุดปิดปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1  พื้นที่ตรงนี้จะให้บริการเรื่องราวเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาในรูปของวารสาร หนังสือ VCD วิดิทัศน์ โปรแกรมโทรทัศน์ช่อง Voice of America ตลอดจน Poster Show และ Internet ฟรี แต่ไม่ฟรีค่าพิมพ์ออก printer นะคะ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ จากสถานฑูตฯ ให้เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดติดตาม... อย่ากระพริบตา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ข้อมูลการศึกษานานาชาติ ม.ขอนแก่นความเห็น (1)

วันเพ็ญ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

เรียน อ. รัชนีกร

           ได้ส่งข้อความเชิญชวนอาจารย์และทีมงานสำนักวิทยบริการ ม. ข. เท่าที่ค้นพบ เข้าร่วมชุมชนสำนักหอสมุด ม. นเรศวรไปแล้วเมื่อวานค่ะ หวังว่าจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างกันค่ะ

ด้วยความนับถือ

วันเพ็ญ