American Corner Khon Kaen กลับมาเปิดให้บริการแล้ว หลังจากปิดพื้นที่ให้บริการไปตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีก่อนเนื่องจากห้องสมุดปิดปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1  พื้นที่ตรงนี้จะให้บริการเรื่องราวเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาในรูปของวารสาร หนังสือ VCD วิดิทัศน์ โปรแกรมโทรทัศน์ช่อง Voice of America ตลอดจน Poster Show และ Internet ฟรี แต่ไม่ฟรีค่าพิมพ์ออก printer นะคะ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ จากสถานฑูตฯ ให้เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดติดตาม... อย่ากระพริบตา