การสอบ IELTS ที่ขอนแก่นในวันที่ 17 มิ.ย. 49 ที่โรงแรมโซฟิเทล จะหมดเขตรับสมัครในวันที่ 7 มิ.ย. นี้นะคะ การสอบครั้งต่อไปที่ขอนแก่นจะเป็นวันที่ 12 สิงหาคมค่ะ รับใบสมัครที่ศูนย์ข้อมูลการศึกษานานาชาติ หอสมุดกลาง ม.ข. พร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป, สำเนาบัตรประจำตัว หรือ passport อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ชุด และสำเนาการโอนเงินเข้าบัญชีของ IDP จำนวน 6,000 บาทค่ะ