GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

โรงเรียนปฎิรูปการศึกษา

คณะครูปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา  เป็นโรงเรียนปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   มีนโยบายให้คณะครูปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน  โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนานักเรียนตามศักยภาพเป็นรายบุคล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 27360
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)