โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา  จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ "รักในหลวง"  ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  ดังนี้   ประดับธงฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีบริเวณโรงเรียน   คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    คณะครูและนักเรียนแต่งกายสีเหลืองทุกวันจันทร์   ประกวดเรียนความ "ฉันรักในหลวง"   วาดภาพพระราชกรณียกิจที่ประทับใจ  และบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน