ถังขยะกันระเบิด สนามบินดอนเมือง     สนามบินดอนเมืองมีอะไรดีๆ หลายอย่าง

ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปอบรมฟื้นฟูมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคมศกนี้ (2549) เพิ่งเห็นถังขยะกันระเบิด ทำเป็นถังขยะใส ไม่มีสี เพื่อให้มองเห็นขยะด้านในได้ชัดเจน

เข้าใจว่า คงจะเป็นถังขยะกันระเบิด เร็วๆ นี้มีการวางระเบิดที่หาดใหญ่ ทำให้ต้องระมัดระวังรอบคอบกันมากขึ้น...

ป้ายประกาศใหม่ติดไว้ชัดเจนตามทางเดินว่า ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจพบกระเป๋าหรือถุงที่ไม่เจ้าของทิ้งไว้ จะนำไปเก็บ และเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 2,000 บาท

น่าชมเชยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่ห่วงใย นำมาตรการใหม่ๆ มาใช้ เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม เสียดายที่ยังเปลี่ยนถังขยะเป็นแบบใสได้ไม่หมด ถังขยะบางส่วนยังเป็นแบบทึบแสงแบบเก่า ทำให้เกิดความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น...

ท่านผู้อ่านท่านใดคิดค้นวิธีการป้องกันความปลอดภัยใหม่ๆ เชิญส่งความเห็นไปแนะนำการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้ครับ...