สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา จะจัดการแข่งขัน Quiz USA สำหรับน้อง ม.1-6 ใน 6 เขตการศึกษาทั่วประเทศไทย ผู้ชนะเลิศในแต่ละเขตจะได้ไปทัวร์ฟรีสหรัฐฯ 10 วัน โดยเจ้าหน้าที่สถานฑูตฯ จะเป้นผู้ดูแลตลอดการเดินทาง รายละเอียดดูได้ที่ website : http://bangkok.usembassy.gov ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2549