จัดทำ Blog

จัดทำ Blog ของสำนักงานคณบดี
วันนี้ (29 พฤษภาคม 2549) สำนักงานคณบดีจัดประชุมการจัดทำ Blog  ได้รับความสนใจจากหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนและการทำงานความเห็น (0)