ทางเดินสำหรับออกกำลังกาย สนามบินดอนเมือง     
สนามบินดอนเมืองมีอะไรดีๆ หลายอย่าง...

ทว่า... สิ่งที่ผู้เขียนชื่นชอบที่สุดได้แก่ ทางเดินออกกำลังกายระหว่างอาคารสนามบินในประเทศ และอาคารสนามบินระหว่างประเทศ ทางเดินนี้มีระยะทางประมาณ 480 เมตร ติดแอร์เย็นพอดี เหมาะสำหรับการเดินออกกำลังกายมาก

ถ้ามีเวลาจำกัด... ผู้เขียนจะเดินไปกลับ คิดเป็นระยะทางประมาณ 1 กม.
ถ้ามีเวลามากหน่อย... จะเดินไปกลับ 3 รอบ คิดเป็นระยะทางประมาณ 3 กม.

ขอขอบคุณการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยที่ทำทางเดินอย่างดี ทำให้ผู้เขียนได้อาศัยเดินออกกำลังกายปีละหลายครั้ง สนามบินอื่นยังไม่เห็นมีทางเดินออกกำลังกายอย่างนี้เลย...