วันที่ 29 พฤษภาคม 2549 ได้เข้าร่วมประชุมเลขานุการคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงสนใจเปิดBlog ด้วย ขอบคุณ คุณใบบุญ ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปิดตัวในวันนี้ หวังว่าคงได้รับความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันกับเพื่อนๆ ร่วมวิชาชีพ

เรื่องที่น่าสนใจในหัวข้อประชุมเลขาฯวันนี้ คือ งานที่พวกเราต้องช่วยกันคิดเรื่องการค้นหาความเชี่ยวชาญในงานของเลขาฯ เพื่อกำหนดเป็นฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญ และต่อยอดของการพัฒนาสมรรถนะของแต่ละกลุ่มเชี่ยวชาญ 

คราวหน้าจะมีผู้นำเสนอสิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นเรื่องเด่นในการทำงาน โดยตั้งหัวข้อ  KM  เรื่องเด่นเลขา  พบกันคราวหน้าวันที่  29 มิถุนายน 2549 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.