เคยเขียนบันทึกเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ผักหวานป่า  จากประสบการณ์ที่ได้ไปพบเห็นและ ลปรร.ในพื้นที่  ซึ่งการขยายพันธุ์ผักหวานป่านั้นมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเพาะด้วยเมล็ดหรือการตอนที่เป็นที่นิยมทั้งสองวิธี  อ่านได้จากบันทึกเก่าๆ ที่นี่ครับ

          เมื่อต้นเดือนนี้ ( 10 พ.ย. 2552) ได้ไปร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ของจังหวัดกำแพงเพชรที่อำเภอลานกระบือ  ได้นำกลุ่มเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ที่มาร่วมประชุมไปเยี่ยมเยียนบ้านของคุณณรงค์  ยวงหิรัญ  ที่ตำบลหนองหลวง  เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำการเกษตรระหว่างกลุ่มเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ที่มาจากต่างอำเภอ

          มีกิจกรรมหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจมาก นั่นก็คือการชำผักหวานป่า เพราะปกติจะเคยเห็นแต่การเพาะเมล็ดและการตอน  แต่คุณณรงค์ได้ทำลองชำผักหวานป่า  ซึ่งก็ประสบความสำเร็จและสามารถชำผักหวานป่าได้

          การชำนั้นก็ง่ายๆ ครับ  โดย

  • การใช้รากผักหวานป่ามาตัดเป็นท่อนๆ ความยาวพอประมาณ 
  • แล้วนำไปปักลงในถุงชำ
  • รดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ

      พบว่าผักหวานป่าแตกยอดใหม่ออกมา...คุณณรงค์เลยสรุปว่าผักหวานป่าก็สามารถนำมาชำได้เหมือนกับพืชชนิดอื่นๆ   ดูภาพประกอบครับ

 


รากผักหวานป่า....ชำในถุง

 


ผักหวานป่าต้นน้อยๆ ครับ

 

 

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

สิงห์ป่าสัก  25  พ.ย. 2552