คาดหวังอะไร?แล้วได้อย่างหวังไหม?

ฝันให้ไกล...ไปให้ถึง
ความคาดหวังที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่วันแรกที่มาเข้าเรียน
        นับตั้งแต่วันที่สอบสัมภาษณ์  ซึ่งเป็นวันที่ตื่นเต้นมากที่สุด  มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเรียนวิชาเอกนี้มากแต่มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ต่ำมากมีความรู้แค่โปรแกรม  Ms-Word  Ms-Excel  และ Ms-PowerPoint  บ้างนิดหน่อย  ซึ่งจะใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ในงานเอกสารหนังสือราชการ  การทำแบบฟอร์มบ้างเท่านั้น  ก็ต้องขอขอบคุณที่อาจารย์ได้ให้โอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียน  เมื่อได้มาเข้าเรียนแล้วก็ได้รู้จักเพื่อน  ซึ่งแต่ละคนเก่งๆๆกันทั้งนั้น  ดีที่มารู้จักน้องๆที่น่ารักคอยให้คำแนะนำที่ดี  ทำให้มีกำลังใจสู้ต่อไปแม้จะไม่ได้อย่างที่หวังก็ตาม.....
        สำหรับวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)  มีความสำคัญมากในการเรียนการสอนของครูที่ได้รับประโยชน์จากการทำสื่อในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครูผู้สอน  ซึ่งเป็นแนวทางในการออกแบบ CAI, ได้รู้จักโปรแกรมที่ใช้ทำ CAI, ทฤษฎีและจิตวิทยาในการวิเคราะห์ เนื้อหา หลักสูตร  ผู้เรียน และการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

สิ่งที่ได้จากการเรียน  CAI

         สิ่งที่ได้จากการเรียน  CAI  ซึ่งแม้จะรับได้ไม่เต็มที่  ตามไม่ค่อยทัน  เทคนิคไม่ค่อยมีแต่ก็ได้ทราบแนวทางในวิเคราะห์เนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ทักษะ และกระบวนการทำงานของโปรแกรมที่ใช้ทำ CAI    ทำให้รู้จักการใช้งานโปรแกรม  Macromedia  Author ware  7.0  โปรแกรม  Sound forge 7.0  บ้างนิดหน่อย  โปรแกรม  Adobe  PhotoShop  7.0  ใช้มากหน่อย   และโปรแกรม  Macromedia  Flash MX 2004  ซึ่งโดยรวมแล้วนับว่าได้รับความรู้จากโปรแกรมเหล่านี้มากพอสมควรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ป็นอย่างดี


 สิ่งที่ไม่ได้จากการเรียน

          สิ่งที่ไม่ได้จากการเรียนนั้นในการเรียนครั้งนี้จึงไม่มีอะไรที่ไม่ได้จากการเรียนขึ้นอยู่กับผู้รับจะมีความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยแค่ไหน  มีความเข้าใจตรงกับผู้สอนที่ต้องการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดีมากน้อยเพียงไร
         
 สิ่งที่จะนำไปใช้จากการเรียน
         จากการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้ทราบถึงหลักการ ทฤษฎี ทักษะ และกระบวนการในการทำCAI, การใช้โปรแกรมต่าง ๆ ประกอบในการผลิต CAI ซึ่งสามารถนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอน ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในเรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอนในขั้นสูงอีกต่อไป  เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ท้ายที่สุด

         มีความหวังอยู่ลึกๆว่าสักวันคงจะได้มีโอกาสกลับไปเรียนต่อ  เพราะรู้สึกว่ายังมีอะไรอยู่อีกมากมายที่ต้องการอยากเรียนรู้  ซึ่งคงไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนรู้
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิมลณภัทร เณรหลำ :V1ความเห็น (0)