ที่ปรึกษา HACC_KKU ออกเยี่ยมโรงพยาบาลเครือข่าย

  ติดต่อ

  สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( พรพ )มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทีมงาน HA เข้าเยี่ยมให้คำปรึกษาและประเมินตามบันไดขั้นที่ ๑  

  ผศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกุล รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มข. ร่วมกับ คุณ เพชรรัตน์ บุตะเขียว หัวหน้าหอผู้ป่วย จาก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษากับโรงพยาบาลในเครือข่าย โครงการ EP2 ของ พรพ โดยเข้าไปให้คำปรึกษา แบบเพื่อนช่วยเพื่อน และ ร่วมประเมินตามบันไดขั้นที่ ๑

 ประเด็นที่น่าสนใจ ในการเข้าเยี่ยม พบการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ เช่นมีการสร้างเครือข่ายของการพัฒนางานห้องผ่าตัดเป็นต้น

 และในวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ จะมีการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ระหว่างโรงพยาบาลเครือข่าย และ ที่ปรึกษา ตามบันไดขั้นที่ ๑ เป็นครั้งที่ ๔ ณ ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารบริการวิชาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 3119, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:10:15+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)