GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ที่ปรึกษา HACC_KKU ออกเยี่ยมโรงพยาบาลเครือข่าย

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( พรพ )มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทีมงาน HA เข้าเยี่ยมให้คำปรึกษาและประเมินตามบันไดขั้นที่ ๑

  ผศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกุล รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มข. ร่วมกับ คุณ เพชรรัตน์ บุตะเขียว หัวหน้าหอผู้ป่วย จาก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษากับโรงพยาบาลในเครือข่าย โครงการ EP2 ของ พรพ โดยเข้าไปให้คำปรึกษา แบบเพื่อนช่วยเพื่อน และ ร่วมประเมินตามบันไดขั้นที่ ๑

 ประเด็นที่น่าสนใจ ในการเข้าเยี่ยม พบการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ เช่นมีการสร้างเครือข่ายของการพัฒนางานห้องผ่าตัดเป็นต้น

 และในวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ จะมีการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ระหว่างโรงพยาบาลเครือข่าย และ ที่ปรึกษา ตามบันไดขั้นที่ ๑ เป็นครั้งที่ ๔ ณ ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารบริการวิชาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 3119
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)