ดิฉันได้รับอีเมลจากสมาชิก GotoKnow.org ที่สอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับ ปัญหาการคัดลอกข้อความจากซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์มาใส่ในบันทึก ซึ่งอาจทำให้อ่านบันทึกนั้นไม่ได้ หรือ ทำให้บันทึกออกมาไม่สวย เป็นต้น

ดิฉันได้นำเสนอข้อแนะนำไว้ด้านล่างนี้นะคะ แต่อยากอธิบายเพิ่มเติมให้แก่สมาชิก GotoKnow.org ดังนี้คะ

การเขียนบันทึกใน GotoKnow.org เราใช้ HTML WYSIWYG Editor ชื่อว่า TinyMCE ซึ่งใช้เทคโนโลยี JavaScript บน Web Browser เช่น Internet Explorer ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน แต่

  • JavaScript มีข้อจำกัดด้าน Compatability ของ Web browser คือ จัดการข้อมูลจากต่างยี่ห้อ หรือ ต่างเวอร์ชันของ Browser จะได้ผลที่แตกต่างกัน
  • อีกทั้ง HTML WYSIWYG Editor หลายๆ ตัว รวมทั้ง TinyMCE ก็มีปัญหาในการจัดการข้อความที่คัดลอกจาก Microsoft Word มาใส่อีกด้วยคะ (อย่าว่าแต่ของฟรีอย่าง TinyMCE เลยคะ ขนาด Blogger.com ของ Google เอง ก็มีปัญหาเช่นกันคะ)

ข้อแนะนำ

  • พยายามเขียนบันทึกโดยตรงใน GotoKnow.org (อ่านเทคนิคการเขียนบันทึกได้ใน http://howto.gotoknow.org หรือ http://gotoknow.org/tutorial/communitykeyword/437)
  • หากต้องคัดลอกข้อความจากซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์อื่นมา ให้ทำการแปะใส่ใน NotePad เสียก่อน (แทนการแปะใน MS Word หรือแทนการแปะลงโดยตรงใน GotoKnow.org) เมื่อแปะลงใน NotePad แล้วจึงค่อยทำการคัดลอกข้อความนั้นมาแปะใน GotoKnow.org