GotoKnow.org มีปัญหา Denial-Of-Service (DoS) ดังที่ผมเขียนไว้ใน "GotoKnow.org กับ Denial-Of-Service" นั้น ตอนนี้ปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วครับ

ปรากฎว่าต้นตอของปัญหาคือ Apache ซึ่งเป็นโปรแกรมแม่ข่ายบริการเว็บที่ใช้นี่เอง มีปัญหาในการจัดการหน่วยความจำ (memory leaks) เวลาใช้ mod_rewrite (อ่านรายละเอียด) และวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาผมแก้ rules ใน .htaccess ของ GotoKnow.org ไปตรงกับปัญหาของ Apache พอดี

Apache version ใหม่ใน Ports คือ Apache 2.0.54_3 ได้ออกมาแก้ปัญหานี้สดๆ เมื่อวันที่ 25 นี่เอง และผมก็ได้ทำการติดตั้งในเครื่องที่ให้บริการ GotoKnow.org แล้ว เป็นอันหมดปัญหาครับ