วิธีการประเมินนำไปสู่วิธีการทำงาน (ต่อ)

วิธีการประเมินนำไปสู่วิธีการทำงาน ( ต่อ )
    คราวที่แล้ว ได้ค้างไว้ตรงที่ว่า  เหตุใด ทุกคนจึงได้ทำงานเชิงพัฒนาได้เกินกว่าที่ทำข้อตกลงไว้ มี 2 สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น
    เพื่อลดความกังวลว่าจะทำงานเชิงพัฒนาได้อย่างไร  ทีมงานประเมินจึงได้จัดทำ list งานที่เข้าข่ายงานพัฒนา พร้อมทั้งให้คะแนน (%) งานแต่ละชิ้นว่าเท่าไร  เช่น การทำโครงการพัฒนางาน การเป็นที่ปรีกษาผู้อื่นในการพัฒนางาน  การทำโครงการวิจัย  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาควิชา เป็นต้น ซึ่งทุกคนเห็นแล้วก็สบายใจว่า เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ ไม่ยากเลย (อันนี้ประเมินจากการสอบถามบางคน)
    อีกสาเหตุหนึ่ง ถือเป็นจังหวะที่ดี ก็คือโครงการ Patho Otop  ซึ่งจัดให้มีการประกวดโครงงานพัฒนาของบุคลากร  ซึ่งในการทำโครงการ นอกจากทีมผู้ทำแล้ว ก็กำหนดให้มีพี่เลี้ยง และที่ปรึกษา ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการในทุกบทบาท ล้วนได้แต้มงานพัฒนาจากโครงการนี้กันถ้วนหน้า  จึงน่าเชื่อได้ว่า ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการนี้ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลพวงของรูปแบบการประเมินที่กำหนดให้มีการทำงานเชิงพัฒนาด้วย   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Join Smart Pathความเห็น (0)