ระดมทุน เพื่อทำงาน


ระดมทุนเพื่อเด็กเร่ร่อน และคนด้อยโอกาส ฅนสนามหลวง
ระดมทุน เพื่อช่วยสนับสนุน การทำงาน

ปีนี้สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ยังไม่มีงบทำงานกับคนเร่ร่อนเลยครับ

คนทำงานตอนนี้ กำลังขวนขวายหาผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการ โดยเฉพาะกลุ่มคนเร่ร่อน ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น สนามหลวง สายใต้ใหม่ สะพานพุทธ หัวลำโพง สวนลุมพินี ศาลเจ้าพ่อเสือ ซึ่ง มีเด็กเร่ร่อน มากกว่า ร้อยคนในทุกพื้นที่รวมกัน ใคร มีความประสงค์จะสนับสนุน ทั้งเป็นงบประมาณ และอื่น ๆ

อ่านรายละเอียด และ สนับสนุน ได้ครับ
ท่านสามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมกับสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนได้ในรูปแบบต่างๆ ที่ท่านให้ความสนใจตามลักษณะกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนดำเนินกิจกรรมอยู่

•กิจกรรมทางเลือกสัญจรข้างถนน ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายคือ คนเร่ร่อน เด็กเร่ร่อน คนไร้บ้าน ตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
•กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และสร้างกิจกรรมทางเลือกให้แก่เด็กในสถานพินิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง
•กิจกรรมทักษะชีวิตสญจร ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายคือ ชุมชนเมือง ชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเน้นเรื่องยาเสพติด ดรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
•กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อสร้างทางเลือกในการดำรงชีวิต เน้นกลุ่มเป้าหมายเด็กเร่ร่อน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
•กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กในชนบทที่มีคุณสมบัติ เก่ง ดี มีคุณธรรมเน้นกลุ่มที่มีความตั้งใจจริงและมีความมุ่งมั่นที่จะกลับไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

โดยการสนับสนุน กิจกรรม ทั้ง 5 กิจกรรมนั้น
ท่านสามารถร่วมสนับสนุนได้โดยโอนเงินไปตาม บัญชี ข้างล่างนี้

บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สีลม
ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เลขที่บัญชี 022 - 0 - 00750 -0

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณา ส่งในนำฝาก (pay in) กลับมาที่ 0 2 884 5712
พร้อมแบบฟอร์มนี้

หรือ ส่ง สิ่งของที่จะบริจาค ทั้ง เสื้อผ้า อาหารแห้ง ขนม นมเนย หรือเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน หนังสือการ์ตูน มาได้ที่

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
95/617 หมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์วิลล่า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2884-5711-2 email : info@issarachon.com
โทรศัพท์ประสานงาน 0-5063-5524 /0-4115-6163 /0-1470-5162

หวังว่า คุณ จะเป็นส่วนหนึ่งของ การสร้างโอกาสให้สังคมได้
หมายเลขบันทึก: 30813เขียนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2006 23:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 เมษายน 2012 21:10 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
ขอขอบคุณ คุณนที อนุกานนท์ ที่ให้ความกรุณาเข้าร่วมกับ ชุมชน: ศูนย์รวมความรู้องค์กรพัฒนาเอกชน
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี