สวัสดีครับนิสิตที่รักทุกคน ผมเข้ามาอ่านบล็อก ใน www.gotoknow.org/nu-cai ที่นิสิตหลายคนได้เขียนบันทึกไว้ แล้วรู้สึกว่ามีหลายบันทึกดีมาก แต่เสียดายอย่างหนึ่ง คือพวกเราไม่ได้จัดการหมวดหมู่ของบันทึกที่พวกเราเขียนไว้เพื่อให้สามารถย้อนหา และสืบค้นเรื่องที่เราเขียนไว้ได้อย่างดี เพราะตอนนี้บล็อกของพวกเราเพิ่งเริ่มต้น หากพวกเราจัดหมวดหมู่ ใส่ Keyword เสียตั้งแต่ตอนต้น ต่อไปจะจัดการกับบันทึกได้สะดวกขึ้น

               สำหรับวิธีจัดการกับ คำหลัก(Keyword) นั้น เพียงแต่พวกเราคลิกขวาที่ คำหลักของบล็อก แล้วเลือกเปิดหน้าเว็บใหม่ใส่คำหลักเพิ่มลงไป และตอนที่เราบันทึกบล็อกแล้ว เราเลือกคำหลักของเรา ก็จะทำให้บันทึกที่เราเขียน ถูกจัดหมวดหมู่ รวมเป็นเมฆความรู้ ยกตัวอย่างเช่น บล็อกของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ (http://thaikm.gotoknow.org) จะทำให้เราจัดการบันทึกของเราได้อย่างมืออาชีพมากขึ้น หวังว่าพวกเราคงได้ใช้ประโยชน์จากการใช้คำหลักนะครับ

                                                     รุจโรจน์  แก้วอุไร