ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ผมมาระบายการทำงานที่ค่อนข้างเครียดหากทำงานประจำควบคู่กับงานวิจัย การทำวิจัยด้านสังคมคือการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยเฉพาะกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ผมรู้สึกว่าการทำงานถึงแม้ว่าจะมีผู้ป่วยจำนวนไม่มากแต่กลับมาคนต้องการสิ่งที่ผู้ป่วยเหล่านี้กำลังเป็นอยู่ตั้งแต่อดีดจนถึงปัจจุบันถามว่าคนทำงานที่จุดนี้ไม่ได้อยู่กับผู้ป่วยตลอด ผู้ป่วยไปไหนมาไหนตลอดเวลา การควบคุมให้ผู้คนเหล่านี้ให้อยู่กับเราจึงเป็นไปได้ยาก หากมองว่าปัญหาอะไรที่ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่อยากมารับยา ตอบได้เลยว่า108-1009 เหตุผลที่จะยกมา หากใครอยากศึกษาผมว่าอันนี้สามารถทำเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกก็ว่าได้เพราะเป็นการตามบุคคล ซึ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต และตอบคำถามเราด้วยเหตุผลอันแท้จริงว่าทำไมเขาจึงไม่มารับยา การตามบุคคลที่ไม่มาโรงพยาบาลช่างเป็นมิติที่ข้าพเจ้ายังมองไม่เห็น ถ้าผมเห็นเมื่อไร ผมจะมาเล่าต่อเอายกตัวอย่างที่ผมทำมาแล้วเจอคือ

-ไม่มีเวลามารับยา

- ไม่มีค่ารถ

- มีคนรู้จักเห็นว่ามารับยา

- ไปทำงานที่อื่น

และอื่นๆอีกมากมาย

โดยเฉพาะเหตุผลที่พบมากที่สุดคือ ตาย ซึ่งไม่มีใครรู้ มีอีกร้อยแปดวิธีที่จะทำให้รู้ได้แต่ผม ณ ตอนนี้ยังทำไม่ได้ครับ

หวังว่าวันข้างหน้า ผมจะทำได้และดูแลผู้ป่วยครอบคลุมมากกว่านี้

ภก.มด