เนื่องจากดิฉันทำงานอยู่ในองค์กร การแจกจ่ายความรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

ซึ่งตอนนี้ที่องค์กรของดิฉันกำลังจะขยับขยายสถานที่ให้มีพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิม เพราะพื้นที่เดิมไม่เพียงพอกับทรัพยากร และจำนวนคนที่จะเข้ามาใช้บริการ

สิ่งที่ดิฉันอยากทราบ และต้องการความคิดเห็น จากผู้ที่ขับเคลื่อนความรู้  ใน gotoknow ว่า สิ่งที่ผู้ขับเคลื่อนความรู้ อยากให้ห้องสมุดมีอะไร ทำอะไรบ้าง

+++++ คุณอยากให้ห้องสมุดมีอะไร +++++

สิ่งที่ดิฉันต้องการให้เกิดขึ้นกับสำนักหอสมุดของดิฉัน คือ มีผู้ใช้เข้ามาใช้บริการมากๆ กระจายความรู้แก่ทุกคน และให้เกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ

ซึ่งคำตอบของทุกท่านจะเป็นประโยชน์กับสำนักหอสมุดของดิฉันมากๆ
ขอขอบคุณคะ กับความคิดเห็นที่แสดงมานะคะ