เมื่อวานนี้ (23/05/2549) ได้ฤกษ์ประชุม ปรึกษา หารือกัน ระหว่างสมาชิกของโครงการ "ลดความเสียหายของสิ่งส่งตรวจในกระสวยที่ส่งมาทางท่อลม" ทุกคนให้ความร่วมมือกันดีมาก ช่วยแสดงความคิดเห็น เสนอแนะในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นคุณศิริ น้อง Aong-san คุณปรือจากหน่วยเคมี คุณJae Jae คุณแจ๋ว และผู้เขียนจาก Center เอง

  

ยิ่งกว่านี้กลุ่มเรายังมีสมาชิกจากวิศวซ่อมบำรุงด้วยอีก 2 คน คือคุณ อภิวัฒน์ และคุณอภิศาล ซึ่งคอยแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ และการส่งกระสวยทางท่อลม นอกจากนี้ยังเป็นฝ่ายจัดการสั่งซื้อ และจัดแผ่นกันกระแทกให้โครงการเราด้วย

เสียดายก็แต่พี่เลี้ยง คุณอานุไร ไม่อยู่ อันเนื่องมาจากติดประชุม แต่ก็ได้รายงานผลการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผลการประชุมมีอะไรคืบหน้าบ้าง โปรดติดตามตอนต่อไป