ประสบการณ์ในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน

        จากการได้ศึกษาในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนนั้น  ได้รับประโยชน์อย่างมากเพราะเป็นวิชาที่เรียกได้ว่า  เป็นของใหม่สำหรับใครหลายๆคน  ผู้เขียนได้จัดทำ  e-book  ขึ้นและได้นำไปใช้จริงกับเด็กนักเรียนที่โรงเรียน  นักเรียนตื่นเต้น  ครูในโรงเรียนก็ตื่นเต้นเพราะเป็นสิ่งที่ใหม่และให้ความสนุกสนาน  เด็กๆชอบเพราะได้ฟังนิทาน  ได้จับเม้าส์คลิกด้วยตนเอง ทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ 

         การได้รู้จักหรือใช้งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำให้เราได้มีโลกทรรศกว้างไกลขึ้น(สำหรับผู้ใฝ่หาความรู้)  มีทุกอย่างที่เราต้องการรู้    ได้ติดต่อกับเพื่อนๆ และมีเพื่อนใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากมาย  ในฐานะที่เป็นครูจะพยายามค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอีก เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้เหล่านั้นถ่ายทอดให้กับเด็กๆ นักเรียน เพราะพวกเขาเหล่านั้นคือพลังของแผ่นดินในอนาคต..

..

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พรรษา สืบพงศ์ตระกูล:แม่สอดความเห็น (1)

IP: xxx.175.163.15
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ

พี่เพ็ญ