ผมทดลองนำ software (บางส่วน)ที่จะเป็นเครื่องมือช่วย การจัดการความรู้ ขององค์กร ขึ้นวางบน internet ชื่อ www.demingnet.com   การออกแบบเน้นให้บุคคลากรสามารถ แลกเปลี่ยน ค้นหา จัดเก็บ นำเสนอ ทดสอบ ประเมิน ความรู้ รวมทั้งมี ระบบควบคุมเอกสาร กระดานประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ update ข้อมูลต่างๆ  ข้อมูลรายละเอียดถ้าต้องการ ขอได้ที่ 0-2995-6671,0-2995-4375 หรือ e-mail: [email protected]