ยกตัวอย่าง

  Contact

  ยกตัวอย่างข้อมูลสารสนเทศ  

 5.ยกตัวอย่าง

เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ อาจเห็น พนักงานการไฟฟ้า ไปที่บ้าน
พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ในการสอบแข่งขัน
ที่มีผู้สอบจำนวนมากก็มีการ ใช้ดินสอระบายตามช่อง ที่เลือกตอบ เพื่อให้เครื่องอ่าน
เก็บรวบรวมข้อมูลได้
 แหล่งอ้างอิง

http://www.thaigoodview.com/cgibin/yabb/YaBB.cgiboard=ict01_2548;action=display;num=1118641912

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-5437.html

เมื่อ วันที่ 24พ.ค.2549


Posted in Gotoknow GotoKnow By  In วนัสฐา โคกเขา

Post ID: 30779, Created: , Updated, 2012-02-11 15:01:02+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)