เทคโนโลยี

เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.ความหมายของเทคโนโลยี

การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์


4.ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์  นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 


 


แหล่งอ้างอิง

http://www.thaigoodview.com/cgibin/yabb/YaBB.cgiboard=ict01_2548;action=display;num=1118641912

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-5437.html

เมื่อ วันที่ 24พ.ค.2549


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วนัสฐา โคกเขาความเห็น (0)