เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา  ตอนเย็นๆ หลังฝนหยุดตก งาน " จิบกาแฟคนเขียน Blog มมส. " ก็ได้เริ่มขึ้นด้วยบรรยากาศที่เย็นสบาย เป็นกันเอง  แม้ว่าตลอดวันที่ผ่านมาเราจะทำงานกันมาเหน็ดเหนื่อยสักเพียงไหน แต่เมื่อพวกเราได้มาเจอกันพูดคุย ลปรร.  ความเหน็ดเหนื่อย เมื้อยล้าก็ค่อยๆหายไป มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ   วันนี้ก็เป็นเพียงจุดเริ่มเล็กๆ แต่ถ้าการที่เราจะขึ้นบันได้แล้วไม่ได้เริ่มจากการก้าวไปขั้นที่หนึ่งแล้ว เราจะก้าวขั้นต่อๆไปได้อย่างไร ขอวันนี้เป็นก้าวแรกที่มั่นคงและขอให้ทุกคนก้าวไปขั้นต่อไปพร้อมๆกันอย่างต่อเนื่องและมั่นคง   บทสรุปสำหรับวันนี้
1. สิ่งที่คาดหวัง                

  1.1 การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  1.2 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกลุ่ม

2. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง

  2.1 บรรยากาศการพูดคุยมาก

  2.2 เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

3. สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง  

  3.1 ยังมีคนในกลุ่มน้อย

4. สิ่งที่จะกลับไปทำ

  4.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอื่นๆ

  4.2 กำหนดแผน

...http://gotoknow.org/strategy...