เพื่อนช่วยเพื่อน

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
  • วันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ดิฉันได้เดินทางไป กศน.อ.เถิน จ.ลำปาง เนื่องจากได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิทยากรวิชาชีพ สังกัดกศน.เถิน มีผู้มาเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 23 คน
  •  ในช่วงแรกของการอบรมได้แนะนำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักการเชื่อมโยงความคิด และดึงประสบการณ์ของตนเองออกมาโดยใช้ Mind Map
  • เริ่มตั้งแต่การกำหนดแก่นกลาง เชื่อมจากแก่นกลางไปสู่กิ่งแก้ว และกิ่งก้อยในที่สุด ทุกคนก็จะพยายามเขียนอย่างสวยงามด้วยดินสอสี ผู้เข้ารับการอบรมสนุกมากเนื่องจากไม่เคยฝึกเขียน Mind Map มาก่อน
  • โดยให้เชื่อมโยงความคิดในเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเป็นรายคนก่อน
  • หลังจากนั้นเขียน Mind Map เกี่ยวกับอาชีพของตนเอง โดยแบ่งกลุ่มตามอาชีพ
  • ต่อจากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนองาน
  • การเริ่มฝึกทำ Mind Map ไปสู่หลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับวิถีชีวิต ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นภาพในการกำหนดเนื้อหา เขียนในหลักสูตรท้องถิ่นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  • หลังจากนั้นครูรสาพร หม้อศรีใจทีมงานจากกศน.เกาะคาที่ไปด้วยกันได้แนะนำวิธีการเขียนหลักสูตรท้องถิ่นต่อ

ณราวัลย์

24 พฤษภาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปาง

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนการสอนแบบบูรณาการ

หมายเลขบันทึก: 30764, เขียน: 24 May 2006 @ 18:19 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 15:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)