เขตปกครองในจังหวัดอำนาจเจริญ

มี 7 อำเภอ
 อำนาจเจริญ
รายชื่ออำเภอ
 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
 อำเภอหัวตะพาน  
 อำเภอลืออำนาจ  
 อำเภอเสนางคนิคม  
 อำเภอชานุมาน  
 อำเภอปทุมราชวงศา  
 อำเภอพนา  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน OTOP-TOURความเห็น (0)