คลอดเมื่อวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙  ปีจอ  

ตรงกับวันที่  10 May 2006 

หรือวันที่ ๑๑ เดือนเราะบีอุซ ซานี ฮิจญเราะห์ศักราช ๑๔๒๗ 

เวลา 15.04 น.  ที่โรงพยาบาลราชบุรี

น้ำหนัก  3,320 กรัม    ความยาว 50 ซ.ม.

 คุณหมอทำคลอด  นพ. ธีรพงษ์  เมฆสงค์

บุตรสาวนายธวัช - นางลัดดา    หมัดเต๊ะ