น้องอ้อ

  ติดต่อ

  กลยุทธิ์ในการประชาสัมพนธ์  

ตามที่ กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมปรับกลยุทธิ์ในการประชาสัมพันธ์แนะแนวศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2550       ในวันที่  25 พฤษภาคม 2549 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง EN  113 คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีท่านอธิการบดีและผศ.ดร.ปพฤกษ์  อุตสาหะวาณิชกิจเป็นวิทยากร ซึ่งเราได้ประสานงาน  กับเครื่อข่ายแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไปถึงท่าน นั้น เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดโอกาสสำคัญที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการแนะแนวใน      ปีศึกษาถัดไป  ดังนั้น กองบริการการศึกษา จึงขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน konwika tiamwong

หมายเลขบันทึก: 30753, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:00:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)