การสอนภาษาอังกฤษในโปรแกรม discovery

การฟังภาษาอังกฤษให้เข้าใจ
นักเรียนเข้าโปรแกรมการฟังภาษาอังกฤษในหัวข้อต่าง ๆ มีความสนใจที่ดีมากและมีความสนุกสนานในการเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3ความเห็น (2)

เพลินพิศ
IP: xxx.19.28.2
เขียนเมื่อ 

การสอนภาษาอังกฤษต้องให้นักเรียนฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนให้มากและต้องใช้เวลาเรียนรู้จากการกระทำและการสอนไวยากรณ์ต้องสำคัญ จะพูดได้ต้องรู้และเข้าใจหลักการ

เพลินพิศ
IP: xxx.19.28.2
เขียนเมื่อ 

การสอนภาษาอังกฤษต้องให้นักเรียนฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนให้มากและต้องใช้เวลาเรียนรู้จากการกระทำและการสอนไวยากรณ์ต้องสำคัญ จะพูดให้ถูกต้อง ควรรู้และเข้าใจหลักการ