โรงเรียนหนองหานวิทยาเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2549

วันที่  8  พฤษภาคม  2549