ต้นไม้ของงานบุคคล ม.วลัยลักษณ์

องค์กรที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวนครฯ

                อำเภอท่าศาลา คือ 1 ใน 23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย แต่หนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำของอำเภอท่าศาลานั้นก็คือเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวนครฯ เพิ่งจะสถาปนาครบรอบ 14 ปีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา

                อยากจะแนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สักเล็กน้อย มวล.มีจำนวนบุคลากร ประมาณ 750 คน มีหน่วยงานหลักอยู่ 35 หน่วยงาน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ส่วนการเจ้าหน้าที เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล โดยภารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยมีขอบเขตงานหลัก 7 งานได้แก่

                 1. งานบรรจุและแต่งตั้ง

                 2. งานพัฒนาบุคลากร

                 3. งานสวัสดิการ

                 4. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

                 5. งานวินัยและนิติกรรมสัญญา

                 6. งานพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล

                 7. งานธุรการ

    ทั้งนี้ส่วนการเจ้าหน้าที่ มีหลักนโยบายของส่วนดังนี้

      วิสัยทัศน์ = ให้คุณค่ากับบุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอยู่เสมอพร้อมปรับตัวและตอบสนองนโยบายองค์กร

      พันธกิจ = เสริมสร้างคนดีมีคุณภาพ ดูแลทุกคนให้มีความสุขในการทำงาน ร่วมมือร่วมใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร

     เป้าหมาย = มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการด้วยความรวดเร็วคล่องตัวและถูกต้อง

  บันทึกหน้าจะแนะนำบุคลากรของส่วนการเจ้าหน้าที่ให้รู้จักกัน อย่าลืมติดตามนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คน กจน.ม.วลัยลักษณ์ความเห็น (3)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนสำนักงานเลขานุการครับ
  • จะรอติดตามอ่านบันทึกจากคุณมนทิพนะครับ
มนทิพ
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

 - ขอบคุณ คุณบอยมากคะ ที่ยินดีรับเข้าร่วมชุมชนและจะติดตามอ่าน ตอนนี้กำลังศึกษาเรื่อง Blog อยู่คะ มีอะไรแนะนำบ้าง จะเป็นพระคุณยิ่ง

 - แล้วจะส่งรูป ที่ถ่ายตอนไปหาดใหญ่ดูให้นะคะ

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Blog ติดตาม ได้จากที่นี้ครับ
    http://www.gotoknow.org/help