24 พฤษภาคม 2549

เรียน ทุกๆท่าน

เนื่องด้วย เครือข่ายองค์กรเอกชนเพื่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ประสานงานร่วมมือกันในการรณรงค์เพื่อลดการดื่มและอันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันอย่างกว้างขวาง และได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อเคลื่อนไหวในเรื่องนโยบายด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับสากล

ในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก ได้มีการเคลื่อนไหวของเครือข่ายสากลดังกล่าว ที่จะร่วมกันลงนามในมติโลกเพื่อยุติการส่งเสริมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก ด้วยเหตุผลสำคัญเพื่อลดการใช้อิทธิพลของมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ติดตามกีฬา ให้เข้าไปเสพน้ำเมากันมากขึ้น อย่างที่ผลวิจัยและปรากฏการณ์ในประเทศที่การกีฬาผู้ติดกับการตลาดสุราได้แสดงให้เห็นประจักษ์มาแล้ว ซึ่งจะมีการรวบรวมรายชื่อโดยมี Center for Science in the Public Interest ที่สหรัฐอเมริกาเป็นองค์กรประสานงาน เพื่อเรียกร้องให้ ฟีฟ่าผู้จัดฟุตบอลโลกและประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในอนาคต ให้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนที่จะลดการสนับสนุน และการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งควรกำหนดให้มีน้อยที่สุด จนกระทั่งให้ยุติจากเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกไปในที่สุดเช่นเดียวกับที่ฟีฟ่าได้เคยกำหนดให้ฟุตบอลโลกปลอดบุหรี่มาตั้งแต่ พศ. 2539

ในการนี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจึงใคร่ขอเชิญชวนให้องค์กรต่างๆ ที่มีความเห็นพ้องกับจุดมุ่งหมายดังกล่าว และสนใจจะร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของการทำให้มหกรรมกีฬาโลกนี้ปลอดการส่งเสริมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคต ให้ร่วมลงนามในมติโลก (ตามเอกสารที่แนบมานี้) โดยส่งคำตอบรับและข้อมูลของท่านตามที่ระบุไปที่ [email protected] ภายในวันที่ 6 มิถุนายน เพื่อจะได้รวบรวมเสนอต่อฟีฟ่า ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ พร้อมกันนั้นขอให้ส่งสำเนาการร่วมลงนามดังกล่าวมาที่ [email protected] [email protected][email protected][email protected]

ด้วยความเชื่อมั่น

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ภาคี : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ที่ติดต่อ : 70/300 ซ. นวมินทร์ 79 ถ. นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. 10240
ผู้ประสานงาน :
โทรศัพท์ : 02-734-5945, 02-733-6008-9
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : http://www.stopdrink.com/index.php


สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
979/116-120 ชั้น 34 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0500
โทรสาร 0-2298-0499 หรือ 0-2298-0501

>>ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำที่นี่<<