ความเห็น 34618

The Bangkok Charter for Health Promotion in a globalized world (1)

naigod
IP: xxx.121.19.63
เขียนเมื่อ 
Subject: FW: จม บอลโลก
Date: Wed, 24 May 2006 10:09:03 +0700

เรียน ทุกท่าน
อ.สุปรีดา ร่าง จดหมาย (ปะหน้า) มาให้แล้วคะ ฝากส่งต่อไปยังภาคี เพื่อรวบรวมข้อมูลกลับมาอย่างช้าสุด วันที่ 6 มิ.ย. เพื่อรวบรวมรายชื่อเสนอต่อฟีฟ่า และ ออกข่าวประชาสัมพันธ์ต่อไปคะ

ทั้งนี้ คุณออม (ผู้ประสานงานเครือข่ายแอลกอฮอล์สากล 02-298-0500 ต่อ 1414) จะเป็นคนรวบรวมรายชื่อคะ ขอความกรุณาส่งรายชื่อมายังเมล์ข้างต้น

[email protected]
-ขอบคุณมากคะ
______________________________________________
From: Supreda Adulyanon
Sent: Tuesday, May 23, 2006 8:39 AM
To: Rungarun (วัน) Suwetwattanakul
Subject: จม ปะหน้า

<<จม เชิญร่วมลงนาม-ฟุตบอลโลก.doc>>
<<Bangkok Charter-Thai 290805.doc>>
<<World Cup Resolution.pdf>>

Dr. Supreda Adulyanon
Director, Population Health and Major Risk Reduction Program,
Thai Health Promotion Foundation,
SM. Tower, fl 34th,
979 Phaholyothin Rd,
Phayathai, Bangkok 10400
Tel (662) 298 0500
Fax (662) 298 0499