ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ

เช่น  บุคคล   สิ่งของ  สถานที่  ฯลฯ     ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยำ  ครบถ้วนขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้ความ สำคัญ

ของ ความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล


 

2.  ความหมายของสารสนเทศ  

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วนัสฐา โคกเขาความเห็น (0)