ความเห็น 34668

จากกลุ่ม"ลดความเสียหายของสิ่งส่งตรวจในกระสวยที่ส่งมาทางท่อลม" 1

nidnoi
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 
สงสัยว่า "ความเสียหาย"  ที่เกิดขึ้น  มีอะไรบ้างคะ  (sample หกเลอเทอะ, แตก, และ....)   และมีอัตราการเกิดเท่าไหร่ ?