ประชาวิจารณ์ ซี 7

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประชุมชี้แจงเรื่องเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 6 ข้อใหญ่ๆ

24 พค.49 (15.00-16.00)ผอ.เชิญพยาบาลวิชาชีพซี 7 ทั้งหมด 89 คน ประชุมชี้แจงเรื่องเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 6 ข้อใหญ่ๆ

อายุราชการต้งแต่เริ่มบรรจุ10คะแนน,

อายุเข้าสู่ซี 7 10คะแนน,

อายุเข้าสู่วิชาชีพ 10 คะแนน

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(หน้าที่รับผิดชอบ) 10 คะแนน

ผลงานเด่น 20 คะแนน (มีผลงาน CQI,การใช้ภาษา ,การใช้คอมพิวเตอร์ และมีผลงานสร้างชื่อให้สถาบัน เช่น วิจัย บทความ  เป็นวิทยากร เป็นคณะกรรมการต่างๆ)

 อายุ(58-60 ปี) 10 คะแนน รวม 70 คะแนน

โดยแจกให้ทุกคนพิจารณาให้ความเห็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (0)