GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ประชาวิจารณ์ ซี 7

ประชุมชี้แจงเรื่องเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 6 ข้อใหญ่ๆ

24 พค.49 (15.00-16.00)ผอ.เชิญพยาบาลวิชาชีพซี 7 ทั้งหมด 89 คน ประชุมชี้แจงเรื่องเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 6 ข้อใหญ่ๆ

อายุราชการต้งแต่เริ่มบรรจุ10คะแนน,

อายุเข้าสู่ซี 7 10คะแนน,

อายุเข้าสู่วิชาชีพ 10 คะแนน

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(หน้าที่รับผิดชอบ) 10 คะแนน

ผลงานเด่น 20 คะแนน (มีผลงาน CQI,การใช้ภาษา ,การใช้คอมพิวเตอร์ และมีผลงานสร้างชื่อให้สถาบัน เช่น วิจัย บทความ  เป็นวิทยากร เป็นคณะกรรมการต่างๆ)

 อายุ(58-60 ปี) 10 คะแนน รวม 70 คะแนน

โดยแจกให้ทุกคนพิจารณาให้ความเห็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): competency
หมายเลขบันทึก: 30789
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)