ความเห็น 37930

เมฆความรู้ และคำหลัก

นฤเบศร์
IP: xxx.172.208.41
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ.หนึ่ง 

พอดีคุณพ่อของสิริกร  เพ็ชรสุ่มเสียชีวิต

ทำให้การส่งงานล่าช้า ต้องขออภัยดัวย...