ความเห็น 41384

เมฆความรู้ และคำหลัก

IP: xxx.113.71.168
เขียนเมื่อ 
อยากให้ อ.หนึ่ง ช่วยตรวจผลการเรียนวิชา CAI ใหม่ด้วย  เพราะมั่นใจ่วาทำข้อสอบได้  แต่ทำไมได้เกรดไม่ดีเลย