สงสัยมั้ยว่า NGOs คืออะไร และเขาทำอะไรกัน

ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนและคนด้อยโอกาส คุณสามารถทำได้

คุณเคย มีคำถามมั้ยว่า องค์กรพัฒนาเอกชน เอาเงินจากไหนมาทำงาน
 
คุณรู้มั้ยว่า มีองค์กรพัฒนาเอกชน หลาย ๆ องค์กรได้รับการสนับสนุน ทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการทำงานเพื่อสังคม ทั้งในรูปแบบของโครงการต่อเนื่อง และ การสนับ สนุนแบบชั่วครั้งชั่วคราว 

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานหรือองค์กรพัฒนาเอกชน แห่ง หนึ่งที่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากภาครัฐที่สนับสนุนให้เราทำงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น รณรงค์ป้องกันและให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เรื่องยาเสพติด และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของคนด้อยโอกาสในสังคม แต่คุณเชื่อมั้ยว่า การทำงานที่อิสรชนทำกันอยู่โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบางส่วนนี้ ยังไม่เพียงพอและทั่วถึงกับสภาพปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน พื้นที่และขอบเขตของปัญหาที่เราดูแลอยู่เริ่มกว้างขึ้นเรื่อย ๆ คนทำงานก็ทำงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน แต่การสนับสนุนในหลาย ๆ แห่งที่สนับสนุนอยู่ มีแต่คงที่ และมีทีท่าว่าจะลดน้อยลง เพราะอะไรน่ะหรือ ก็เพราะสังคมส่วนหนึ่งเข้าใจผิดไปว่า คนด้อยโอกาสส่วนใหญ่เข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐเพิ่มมากขึ้นแล้ว แต่ในความ เป็นจริง มันไม่ใช่เช่นนั้น คนด้อยโอกาสที่อยู่ในสังคมไทยยังไม่สามารถเข้าถึงบริการพื้ฐานของรัฐได้อย่างทั่วถึงเช่นเดิม เมื่อเป็นเช่นนี้ การทำงานของอิสรชน จึงยังมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเช่นเดิม หนำซ้ำอาจจะต้องมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไป เพราะสภาพปัญหาที่เปลี่ยนไป คนด้อยโอกาสใน ปัจจุบันนอกจากจะเข้าถึงบริการของรัฐได้ยากแล้ว เราเอง ก็เข้าถึงตัวพวกเขาได้ยากขึ้นด้วย เพราะอะไรน่ะ หรือ ก็เพราะเขาต้องหลบและซ่อนตัวจากการกวาดล้างทั้งจากเหล่ามาเฟียในท้องถนน และ ที่อื่น ๆ ที่อยู่รอบตัวเขา แต่เราเองก็ไม่ได้ท้อใจในการทำงานลงไปเลย กลับมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้น เพราะยังมีคนใจดีที่เข้าใจในเรื่องราวดังกล่าวให้การสนับสนุนการทำงานของเราอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เด็ก ๆ รุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานกับเราในฐานะอาสาสมัครมีกำลังใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้น 

วันนี้ คุณพร้อมมั้ยที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแนวคิดดีดี คนดีดีที่เสียสละ มาทำงานเพื่อคนอื่นในฐานะอาสาสมัคร หรือตัวคุณเองสนใจที่จะลองมาใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตลองทำอะไรดีดีเพื่อคนอื่นที่คุณไม่รู้จักไม่คุ้นเคยบ้างมั้ย ตัดสินใจวันนี้ แล้วเลือกช่องทางในการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสิ่งดีดีให้อยู่คู่กับสังคมต่อไป 

คุณรู้มั้ย มีคนเขาบอกว่า คนเร่ร่อน คนด้อยโอกาส ที่เข้าถึงได้ยากนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้จริง แต่อิสรชนทำได้ เคยทำ กำลังทำ และจะทำต่อไป ใครจะบอกว่าไม่จริง อยากให้ลองมาพิสูจน์ด้วยการลงพื้นที่กับเรา แล้วคุณจะพบว่า เราทำได้ แต่คุณเอง ต่างหากได้ให้โอกาสในการมีส่วนร่วมครั้งนี้แล้วหรือยัง ปี 2549 นี้ อิสรชนยังต้องการทุนในการทำงานอีก ใครสนใจสนับสนุนการทำงานในรูปแบบอาสาสมัคร สนับสนุนได้ทันที

อีกงานหนึ่งที่อิสรชนดำเนินมาโดยตลอดคือการสร้างทีม ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบของการอบรมพัฒนาศักยภาพ อบรมการทำงานเป็นทีม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรเป็น องค์กรระดับมาตรฐานสากล โดยที่การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ นั้น ค่าใช้จ่ายที่เราได้จากการรับฝึกอบรม เราก็ นำมาสนับสนุนการทำงาน ภาคสังคมของสมาคมอีกด้วย

ผู้มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมในครงการต่าง ๆ ของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน สามารถทำได้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สีลม
 ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เลขที่บัญชี 022 - 0 - 00750 -0 
 หรือบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปิ่นเกล้า
 ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เลขที่บัญชี 706 - 2- 33411 -2
 
ทุนที่คุณสนับสนุนเราเพียงคนละไม่มาก แต่ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อคนด้อยโอกาสได้จำนวนไม่น้อย อยู่ที่คุณกล้าที่จะให้เพื่อคนด้อยโอกาสหรือไม่เท่านั้น

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
 95/617 หมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์วิลล่า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
 บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2884-5711-2 email : [email protected] โทรศัพท์ประสาน
 งาน 0-6 687 0902 /0-4115-6163 /0-1470-5162
 http://www.issarachon.com/ 


สร้างสรรค์ พัฒนากิจกรม เพื่อพัฒนาสังคม
 
เพียง นิดหนึ่ง จากน้ำใจคุณ ก็ทำให้สังคมน่าอยู่ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าอิสรชนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชัดเจนดีครับว่า NGO คือ อะไร ขอบคุณครับ