วิถีชีวิตของคนไทยนั้นผูกพันกับคติความเชื่อมาตั้งแต่ครั้งโบราณในการดำเนินชีวิตต้องมีฤกษ์ยามเป็นตัวกำหนดเพื่อความเป็นสิริมงคลที่จะบังเกิดมี

ความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารและที่อยู่อาศัยเช่นกัน ที่เชื่อในเรื่องเป็นสิริมงคลก่อนการก่อสร้าง โดยเฉพาะในพิธีก่อฤกษ์หรือวางศิลาฤกษ์  มีความเชื่อเรื่องพรรณไม้มงคลทั้ง ๙ ชนิด ที่ใช้ในพิธีเพื่อเป็นสิ่งเสริมสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดแก่เจ้าของหรือผู้อยู่อาศัย

        โดยมากมักเป็นสถานที่ที่ความสำคัญ เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลากลางประจำจังหวัด กระทรวงกรมต่าง ๆ และสถานที่ทำการของรัฐบาลอันมีความสำคัญแก่ประเทศชาติบ้านเมือง  ไม้มงคลทั้ง ๙ ชนิด ที่ใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์ประกอบไปด้วยต้นไม้ต่าง ๆ ดังนี้

1.  ชัยพฤกษ์ (Chaiyapruek)ปลูกแล้วทำให้เกิดความมีชัย มีโชค มีอำนาจวาสนาสูงส่ง และชื่อชัยพฤกษ์เป็นชื่อที่มีมงคล

2.  ราชพฤกษ์ (Rajapruek)หรือคูน บางถิ่น เรียกว่า ลมแล้ง  เป็นสิริมงคลต่อจากชัยพฤกษ์ว่า เมื่อมีโชค มีชัย มีอำนาจวาสนาสูงส่งแล้วก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโต

3.  ทองหลาง (Thonglang)  หมายความว่า เงิน ทอง พัสดุ ข้าวของอุดมสมบูรณ์ หลังจากที่ได้เป็นใหญ่เป็นโตและมีคนยกย่องนับถือ

4.  ไผ่สีสุก (See Suk bamboo) เป็นไผ่ประเภทมีหนาม ตามธรรมชาติแก่จัดลำต้นมีสีเหลือง สีเหลืองของคนไทยถือว่าเป็นสีที่สุก หมายถึง ชีวิตจะได้มีความสุข ความเจริญ สุขกายสบายใจ

5.  กันเกรา (Kankrao) ลักษณะดอกมีกลิ่นหอมเย็นระรื่นอยู่ 7 วัน จากนั้นจะมีกลิ่นเหม็น ไม้กันเกราสื่อความหมายถึงเครื่องป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ และทำให้เสาเรือนมั่นคง

6.  ไม้ทรงบาดาล หรือ ตรึงบาดาล (A shrub, Songbadan) ไม้พุ่ม สูง 3-5 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ให้ความหมายถึง ความมั่นคง แข็งแรง

7.  ไม้สัก (Teak tree) หมายถึงความมียศศักดิ์ ความมีเกียรติมีศักดิ์ศรี

8.  ไม้พะยุง (Payung) ลักษณะคล้ายประดู่  หมายถึงการพยุงฐานะให้ดีขึ้น

9.  ไม้ขนุน (Kanoon)  หมายถึงการมีผู้เกื้อหนุน อุดหนุน ในจำนวนไม้มงคลทั้ง 9 ขนุนเป็ไม้ที่คนรู้จักมากที่สุด และเป็นที่นิยมปลูกไว้ในบริเวณบ้าน ด้วยเชื่อว่าเป็นการหนุนบุญบารมี เงินทอง มีคนคอยอุดหนุนจุนเจือ

       ความงดงามของเสน่ห์ไม้ไทยทั้งสวยงาม และความเป็นสิริมงคล ค่ะ

(บอกเล่าเก้าสิบ)