พัฒนาการ วิถีและพลังขององค์กรการเงินชุมชน

ก้าวเดินต่อไป

ผมนำพัฒนาการขององค์กรการเงินชุมชนในประเทศไทยที่แกะรอยสรุปไว้ในรายงานขบวนองค์กรการเงินชุมชนในประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2547มาให้ดู


ตอนนี้เกิดเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไปมากแล้ว โดยเฉพาะการขับเคลื่อนกลุ่มสัจจะวันละ 1 บาท      ทำสวัสดิการภาคประชาชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานกลุ่มการเงินเพื่อสร้างสวัสดิการชุมชนโดยตรง ร่อยรอยเหล่านี้ช่วยให้เราทราบความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วิถีและพลังที่จะก้าวเดินต่อไป
สนใจอ่านรายละเอียดได้ในคลังความรู้จากwebของหน่วยฯที่ km4fc.wu.ac.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)