การจัดแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์ฯ ชุมพร (ต่อ)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร (เพิ่มเติมข้อมูลโดย ณัฐกานต์ พิภูษณกาญจน์)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างภูมิใจ

วันนี้เรามาติดตามเรื่องการจัดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์ฯ ชุมพร กันต่อนะคะ  หัวข้อที่จะนำเสนอ  คือ  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในชุมพร

2. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในชุมพร
        กล่าวถึงความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐาน         โดยกลุ่มชนในชุมพร นับแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งชนกลุ่มดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว        เกิดประดิษฐกรรมประเภทต่าง ๆ  ที่หลงเหลือร่องรอยแห่งวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปของโบราณวัตถุ       อาทิ เครื่องมือหิน เครื่องมือโลหะ ภาชนะดินเผา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานศิลปกรรมที่เกิดขึ้น    ในรูปของการเขียนภาพด้วยสีสันจากธรรมชาติ ตามบริเวณเพิงผา       วัฒนธรรมเหล่านี้ เป็นผลพวงจากการคิดค้นของกลุ่มชนในสังคมแบบดั้งเดิม    ที่ดำรงชีพด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์  ซึ่งหลังจากนั้นในช่วงปลายของการพัฒนาการช่วงก่อนประวัติศาสตร์ อาจพัฒนาไปจนถึงระดับที่รู้จักการนำโลหะมาใช้ผลิตเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง    อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างในสังคมและกลุ่มชน  นำไปสู่การเป็นกลุ่มชนในช่วงต้นประวัติศาสตร์
        นำเสนอโดย
        - หุ่นจำลองภูมิประเทศของจังหวัดชุมพร
- ภาพถ่ายทางอากาศ
- หุ่นจำลองสภาพการดำรงชีวิตในยุคก่อนประวัติศาสตร์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Nation-Museumความเห็น (0)