เครือข่ายการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๓

 

   มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ จัดเสวนาการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงแรมเจริญธานี และ วิทยาเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๔๘

 เป้าหมาย หรือ หัวปลา ในการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ คือ

  ๑. การติดตามความก้าวหน้าของทีมแกนนำในการนำ การจัดการความรู้ ไปพัฒนา  คน งาน และ มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย หลังจากการเสวนาครั้งที่ ๒ ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพ

  ๒. การบริหารงานด้าน การคลัง พัสดุ และ การบริหารงานบุคคล ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของแต่ละมหาวิทยาลัย

  ๓. สรุปผลของการแลก เปลี่ยน เรียน รู้ และ การติดตามความก้าวหน้าของ ชุมชนนักปฎิบัติด้าน

     ๓.๑ การบริหารงานวิจัย

     ๓.๒ กลุ่ม IT ( B to B )

  ๔. การพิจารณาขยายเครือข่ายไปยังมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจ

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)