ความก้าวหน้าของนิสิตวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการไปTrip

"ผมคิดอยู่แล้ว ว่าพวกคุณต้องทำได้ ผมภูมิใจในพวกคุณครับ"

         วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2548 เวลา 15.00 น. มีนัดสอนวิชา Invertebrate : ซึ่งเคยสอนไปก่อนหน้าสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งหนึ่งแล้วแต่เป็นการคุยกันทั่วไปเพราะมีคนมาเรียนเพียง 7 คน และได้เน้นสอนเรื่องการเขียน blog ซึ่ง นิสิตกลุ่มนี้ก็ทำได้ดี พอมาในวันนี้ก็ได้ทบทวนเนื้อหาดังนี้

  1. ความหมายของ Protostome, Deuterostome
  2. กลุ่มสัตว์ Eucoelom ที่เป็น Protostome คือ Phylum Molusca, Annelida และ Arthropoda
  3. กลุ่มสัตว์ Eucoelom ที่เป็น Deuterostome คือ Phylum Echinodermata และ Chordata
  4. เรื่องที่จะต้องสอนคือ Phylum Arthropoda : Jointed leg Animal ทบทวนลักษณะสำคัญของสัตว์ใน Phylum นี้
  5. ทบทวนเรื่อง Taxonomy ว่าประกอบด้วย Classification,Identification และ Nomenclature และ ทบทวนเรื่อง Taxonomic categories รวมทั้งชื่อวิทยาศาสตร์ระดับ Species จะต้องประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ คำแรกเป็น Genus คำที่สองเป็น Specific epithet ยกตัวอย่าง เช่น กุ้งก้ามกรามมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Macrobrachium rosenbergii เป็นต้น
  6. สอน Classification ในระดับ Subphylum และ Class ของ P. Arthropoda
  7. ให้นิสิต ไปค้นชื่อวิทยาศาสตร์ ของสัตว์ พวก กุ้ง กั้ง ปู มา 20 ชื่อ และให้ส่งการบ้านทาง weblog ของชมรมคนรักสัตว์มีกระดูกสันหลัง
  8. ขอให้ไป Trip ในวันที่ 27-28 สิงหาคมนี้ แล้วเก็บตัวอย่างสัตว์มาเรียนกันในห้องครับ

        หลังจากผ่านการสอนในห้องแล้ว ให้นิสิตไปทำงานภาคปฏิบัติ เรื่อง KM คือ ไปเอาความรู้ของคนอื่นมาใส่บล็อกของเรา และก็มีคนทำได้แล้ว คือ ให้ไปหาชื่อวิทยาศาสตร์มา กุ้ง กั้ง ปู มา20 ชื่อ ขอขอบคุณนิสิตที่ช่วยกันเรียนรู้และ Share ประสบการณ์กันครับ

       "ผมคิดอยู่แล้ว ว่าพวกคุณต้องทำได้ ผมภูมิใจในพวกคุณครับ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำคัญมากคือ ผู้สอน อ.สมลักษณ์ ต้องประชุมตอนบ่ายวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2548 ขอเลื่อนสอนเป็น 14.00 น. ที่ห้องเดิมครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักสัตว์ไร้กระดูกความเห็น (0)