หนานเกียรติ
เกียรติศักดิ์ หนานเกียรติ ม่วงมิตร

ไปเรียนวิชา KM และ ถอดบทเรียน กับ คุณเอก - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร (๓ - จบ)


ถ้า KM หมายถึงการจัดการความรู้ สิ่งที่ผมเรียนมาตลอดทั้งวันนี้ การถอดบทเรียน น่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งของการจัดการความรู้

   ผมรับปากรับคำกับคุณเอกไปร่วมวงพูดคุยที่กระทรวงสาธารณสุข แม้ผมไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของคำเชิญชวนชัดเจน แต่ตัวเองก็มีเป้าในใจที่สืบต่อมาจากการเป็นสมาชิก G2K คือ การเรียนรู้ ทำความเข้าใจ “KM” และ “การถอดบทเรียน” ดังนั้นจึงไม่ปล่อยโอกาสที่มาถึงมือหลุดไป

   เกี่ยวกับเป้าหมายของผม ผมได้รับความรู้ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง เพราะลักษณะส่วนตัวที่คิดช้า เรียนรู้ช้า ความจำกัดของสติปัญญา ผมจึงใช้เวลาค่อนข้างมากในการคิดหาคำตอบ และก็เริ่มมองเห็นภาพลาง ๆ ของความรู้ที่ผมอยากรู้

   ถ้า KM หมายถึงการจัดการความรู้ สิ่งที่ผมเรียนมาตลอดทั้งวันนี้ การถอดบทเรียน น่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งของการจัดการความรู้ ผมสรุปการเรียนรู้ของตัวเองได้ตามแผนภาพด้านล่างนี้

   วงนอกหมายถึงความรู้ วงกลางน่าจะมีหลายช่อง ซึ่งช่องหนึ่งคือการถอดบทเรียน นั่นหมายความว่าหากการถอดบทเรียนเป็นเครื่องมือของการจัดการความรู้ ก็น่าจะมีเครื่องมืออื่น ๆ อีก ที่น่าจะใช่ ได้แก่ การวิจัย การสรุปบทเรียน การประเมินผล ฯลฯ และในขณะเดียวกันในการถอดบทเรียนก้น่าจะมีชุดเครื่องมือย่อย ๆ อีก ซึ่งในการประชุมทั้งสองวงมิได้พูดถึงมากนัก ยกเว้นการเล่าเรื่อง

   ในแผนภูมิมีคำสำคัญ ๓ คำ คือ ความรู้ การถอดบทเรียน และการจัดการความรู้ (KM)

   ความรู้ คือ อะไร ?

   จากการเข้าร่วมวงพูดคุยในที่ประชุมวันนี้ทั้ง ๒-๓ วง ความรู้น่าจะหมายถึง ประสบการณ์ที่ผ่านการปฏิบัติจริงของคนทำงาน ความรู้ในทัศนะนี้น่าจะแบ่งได้สัก ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) ความรู้ในเชิงเนื้อหา-หลักการ เช่น บทเรียนที่ตกผลึกจากการทำงาน คำอธิบายในเชิงเนื้อหา (๒) ความรู้ความรู้ในเชิงความรู้สึก เช่น คุณค่า ความประทับใจ ความภาคภูมิใจ และ (๓) ความรู้ในด้านทักษะการปฏิบัติ ได้แก่ เทคนิคต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นจากการทำงาน ฯลฯ

   แน่นอนว่าความรู้เหล่านี้กระจัดกระจายอยู่ในตัวคน มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่ลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อม การดึงเอาความรู้ในตัวคนออกมาและแลกเปลี่ยนกันเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการจัดการความรู้

   ดังนั้นการจัดการความรู้ ก็คือ การดึงเอาความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ซึ่งผมเข้าใจว่าบางทีเจ้าตัวอาจไม่รู้ว่าตัวเองมีความรู้อยู่ก็เป็นไปได้ เนื่องจากมันฝังอยู่ในเนื้อในตัว ต้องมีวิธีการดึงเอามันออกมา และตรงนี้เองที่มาเกี่ยวข้องกับการถอดบทเรียน กล่าวคือ การถอดบทเรียนน่าจะสามารถช่วยดึงความรู้นั้นออกมาได้ และเพราะเป็นเช่นนี้กระมัง เขาจึงใช้คำว่า “ถอด” บทเรียน

   ทำอย่างนี้ แล้วใครจะได้อะไร

   หากการถอดบทเรียนใช้การเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือหลัก น่าจะมีผู้เกี่ยวข้องหลัก ๆ อยู่สองฝ่าย คือ ผู้เล่า และผู้ฟัง และถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะมี Facilitator เป็นผู้เอื้ออำนวยและสร้างบรรยากาศให้เกิดการเล่าเรื่องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

   แล้วทั้งผู้เล่าและผู้ฟังจะได้อะไรจากการดำเนินการดังกล่าว เท่าที่ฟังและจากการครุ่นคิดของผม ผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์สมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้เล่าและผู้ฟัง แน่นอนสถานภาพของผู้เข้าร่วมเป็นทั้งผู้เล่าและผู้ฟัง

   สำหรับผู้เล่า ผมคิดว่า การเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของตนเอง จะเล่า/ถ่ายทอดได้ จำเป็นต้องมีการทบทวน ไตร่ตรองข้อมูลของตนเองมาในระดับนึง มีการเรียบเรียง กลั่นกรองก่อนที่จะเล่ามันออกมา ผมเรียกกระบวนการนี้ว่าก “การจัดระบบความรู้” ของตนเอง นี่เป็นผลประการแรกที่คิดว่าผู้เล่าจะได้ กล่าวคือ ทำให้ผู้เล่าชัดเจนในความรู้ของตนเองมากขึ้น และจะมากขึ้นหากมีการตั้งคำถามให้เกิดการคิด เชื่อมโยงข้อมูลจากการปฏิบัติของตนเอง

   ผลประการที่สอง เป็นผลสืบเนื่องตามมา การจัดระบบความรู้ของตนเอง จะนำไปสู่การยกระดับความรู้ของตนเอง เป็นการเสริมพลังการทำงานของตนเองให้มีทั้งมูลค่าและคุณค่ายิ่งขึ้น

   ผลอีกประการหนึ่งที่คิดออก คือ การที่ผู้เล่า เล่าเรื่องราวดี ๆ ของตนเอง น่าจะนำไปสู่ความประทับใจ ความภาคภูมิใจ มีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองและงานให้มีคุณภาพ/ประณีตขึ้น

   ในส่วนผู้ฟังนั้น หากรับฟังอย่างใจจดจ่อ ก็น่าจะได้รับสารที่ถูกส่งมาอย่างครบถ้วน และหากเรื่องเล่าที่มาจากความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติจริง อย่างน้อยก็ทำห้ผู้ฟังได้รับรู้เข้าใจความรู้ที่ถ่ายทอดออกมา และบางทีบางเรื่องเล่าก็อาจจะถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นทักษะและเทคนิคการทำงาน

   นอกจากนั้นเรื่องเล่าที่มีพลัง ก็จะสามารถกระตุ้น/จุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจได้

   การจัดการความรู้ มิใช่มีเป้าหมายเพียงเพื่อดึงความรู้นั้นออกมาเก็บไว้ลอย ๆ แต่ยังคาดหวังให้เกิดการแชร์แลกเปลี่ยนความรู้นั้นด้วย และในที่สุดก็น่าจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดงานของตนเองได้ต่อไป

...

   ทั้งหมดนี้คือความรู้ที่ผมไปเรียนกับคุณเอกมาครับ

 

  

 

หมายเลขบันทึก: 303680เขียนเมื่อ 6 ตุลาคม 2009 17:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (26)

พูดได้คำเดียวค่ะว่า...บันทึกนี้..."สุดยอดดดดด......"

 • แวะมาเรียนรู้ด้วยคนครับ
 • พี่ชายผม ไม่ธรรมดา
 • อิอิ
 • พี่เอกพี่ชายผม
 • ฮ่าๆๆๆๆ
 • แวะมาอ่านก็รู้เลยว่า บันทึกนี้ไม่ธรรมดา

ขอบคุณมากครับผม

 

P สวัสดีครับ พี่ติ๋ว กฤษณา สำเร็จ

แหม่ !!! พี่ติ๋วก้อ....

เขินนะเนี่ย...

 

P สวัสดีครับ ครูโย่ง หัวหน้า~ natadee

เพราะความไม่ะรรมดาของคุณเอก ทำใฟ้ผมมึนอยู่หลายวันครับ

ได้เรียนรู้เยอะมาก เป็นความรู้ใหม่ สด จริง ๆ

ขอบคุณที่แวะมาอ่านและคำชมนะครับ

 

สวัสดีครับ พี่หนาน

เข้ามาร่วมเรียนรู้ครับ

ตอนแรกเห็นคำว่า KM ก็งงๆครับคืออะไร ไม่เข้าใจเหมือนกันคืออะไร

พอมาอ่านที่พี่หนานเขียนในบันทึกนี้ ก็เริ่มเห็นภาพขึ้นมา

ขอบคุณครับที่นำความรู้ใหม่ๆมาแบ่งปันกัน

 • ทำให้เข้าใจการจัดการความรู้ และการถอดบทเรียนมากขึ้นครับ
 • ขอบคุณหนานเกียรติครับ
 • สวัสดีเจ้า อ้ายหนานเกียรติ
 • การจัดการความรู้จากที่เคยได้ศึกษาและได้รับฟังบรรยายมาบ้าง
 • คือ การบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้คนในองค์กร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อต่อยอดความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่ให้สมบูรณ์ แล้วนำไปใช้สร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาตน คน และงาน
 • โดยเชื่อว่า ถ้าคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันจะช่วยยกระดับความรู้ของผู้ปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น กลายเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้อะค่ะ
 • ขอบพระคุณค่ะ

เข้าใจขึ้นมากค่ะ ขอบคุณนะคะ แต่อยากเห็นเวลาทำด้วย...มันจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น จะมีโอกาสรึเปล่าหนา???

สวัสดีค่ะ

- แวะมาเก็บเกี่ยวความรู้ที่ตกผลึก

- เรียนจาก อ.ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

- อบรมเข้มจนตัวดำ ...ฮิ ฮิ

- มาต่อยอดการปฏิบัติ ทั้งที่ทำงาน หน่วยงาน และองค์กร

- อะไรก็ตาม ขอแค่ให้ได้ใจคนทำงาน

- คุยกันแบบปราศจากอคติ ฟังอย่างลุ่มลึก

- ภาษา KM ก็มีค่ะ แต่มิอยากพูด

- พูดภาษาง่าย ๆ กันดีกว่าค่ะ

- อันไหนก็ดีเหมือนกัน

สวัสดีค่ะ

 • พี่คิมมาอ่านและฝากร่องรอยว่ามาเยี่ยม
 • มาให้กำลังใจคนทำงาน...เพื่องานค่ะ
 • ส่วนตัวพี่คิม..ไม่เข้าใจหลักการทางวิชการชั้นสูงหรอกค่ะ
 • ต้นทุนทางปัญญายังไม่ถึงค่ะ
 • อ่านไปอย่างนั้นเอง  อ่านจนจบแต่ก็ไม่เข้าใจค่ะ
 • สวัสดีครับ
 • ตามมาเป็นเรียนรู้ต่อครับ
 • มันคือการ ลปรร.ที่เป็นธรรมชาตินะครับ
 • ขอบพระคุณมากครับ
 • เมื่อไรจะผ่านกำแพงเพชรส่งข่าวด้วยนะครับ
 • 086-6764561

 

P สวัสดีครับ คุณdid

แรก ๆ ผมก็งงเหมือนกันครับ KM

สิ่งที่ผมเรียนรู้มาและนำมาแลกเปลี่ยน เป็นแค่เสี้ยวเล็ก ๆ น่าจะมีรายละเอียดมากกว่านี้

จะพยายามค่อย ๆ เรียนรู้ไปแล้วนำมาแบ่งปันนะครับ

...

 

P สวัสดีครับ อ.ธนิตย์ สุวรรณเจริญ

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ

ดีใจที่บันทึกมีประโยชน์ต่อการทำความเข้า KM มากขึ้นครับ

...

 

P สวัสดีเจ้าคุณอิง -ชาดา ~natadee

สวัสดีเจ้า อ้ายหนานเกียรติ

ไม่เคยได้เข้ารับการอบรมเรื่อง KM มาก่อน

จู่ ๆ ก็ไปเรียนกะคุณเอก เลยขั้นไปถึงระดับใช้งาน ก็เลยมึน ๆ  

...

 

 

สวัสดีครับ คุณ jesada

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ

หากมีโอกาสและมีประสบการณ์ จะบันทึกมาแบ่งปันครับ

...

 

P สวัสดีครับ คุณ เพชรน้อย

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียนและแบ่งปันความเห็นนะครับ

มีภาษา KM จำนวนมากเลยครับ ที่ผมยังไม่รู้และไม่เข้าใจ คงต้องเรียนรู้กันต่อไปครับ

...

 

P สวัสดีครับ พี่ครูคิม

ขอบคุณพี่คิมครับที่มาเยี่ยม

เราพวกเดียวกันแหละครับที่มีต้นทุนทางปัญญาไม่สูง

เรื่องแบบนี้ผมต้องใช้เวลาในการคิดและทำความเข้าใจนานมาก

อ่านไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับ แค่มาเยี่ยมก็ดีใจแล้ว

...

P สวัสดีครับ พี่ สิงห์ป่าสัก

ผมเพิ่งกลับไปตากมาเมื่อวานครับ

พยายามจะหาเบอร์โทรพี่แต่ไม่สำเร็จ

อยากจะแวะไปแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ครับ

ปลายเดือนจะไปอีกครั้งครับ และจะโทรหานะครับ

 

มาชม

ดีจังได้มาถอดให้เพื่อนเห็น...อิ อิ อิ

พี่หนานเกียรติมีความรู้รอบด้านเลยน่ะค่ะ

รู้จักพระมาลัยด้วย กอเพิ่งรู้วันนี้จากพี่หนานเกียรติค่ะ

ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ ^__^

เรียน ท่านหนานเกียรติ เป็น Mind Manager ครับ ท่าน

ตามมาดู วันจันทร์เจอกัน อย่าลมทวงเมล็ดพันธุ์ผักนะครับ

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาให้กำลังใจเจ้าของบันทึกการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ “KM” และ “การถอดบทเรียน”
 • ขอกลับไปทำการบ้านเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ค่ะ

น้องหนานเกียรติ คงจะเริ่มเรียนเรื่อง KM และการถอด  ไปดูพี่สุตอนเรียนบ้าง เมื่อปี  2550 ตอนเป็นนักศึกษานะ ไปดูซิ ว่าพี่สุให้คำจำกัดความและความเข้าใจ KM สรุปออกมาแล้วเหมือนกันเลย  แต่เชื่อไหม จำกัดความคนละแบบ  และมีคนเข้ามาเม้นท์พี่สุ น่าฟังมาก  กดตามไปอ่านเสริม คนที่เม้นท์พี่สุ เขาเม้นท์ดีมาก คุณวชิระชัย เม้นท์ที่ 5

กดตามไป http://gotoknow.org/blog/leke/118294 บล็อคเหล่านี้เป็นบล็อคสมัยเป็นนักศึกษา ที่ครูสอนให้บันทึกแล้วให้คนมาเม้นท์ หมายเลข 1  อาจารย์เม็กดำผู้เข้ามาตรวจคะ  นี่แหละที่เป็นที่มา ที่พี่สุได้เข้ามา ตามที่พี่สุเคยเผยไว้ เป็นจริงๆ ไปดูนะ พี่สุ เชยๆ  ไปอ่านบทความอื่นๆซิ เขียนไปได้ไง ก็เพราะอาจารย์มีแต่ให้เขียนให้เขียน เราก็จะเอาคะแนน คริ คริ ชีวิตนักศึกษา ไปดูอย่าหัวเราะเยาะนะ ไปหละ มันเป็นคนละบล็อคนะ  แต่ใส่รูปเหมือนกัน กันตนเองลืมหน้าตนเอง

P สวัสดีครับ อ.umi

ถอดยังไม่หมดครับอาจารย์ จึงเห็นไม่หมด ฮิฮิ...

...

 

P สวัสดีครับน้อง กอ - สุดสายป่าน

พอดีว่าบวชเรียนมาหลายปีหนะครับ เรื่องนี้เลยรู้กล้อมแกล้ม

เรื่องอื่น ๆ ก็รู้แบบเป็ดครับ แบบผิวเผิน

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ

...

 

P สวัสดีครับท่านอาจารย์ JJ

ขอบพระคุณอาจารย์ครับ

...

  

P สวัสดีครับ อ.ขจิต ฝอยทอง

ไม่รู้ว่าจะไปได้ช่วงไหนครับ ช่วงนี้สาหัสเหลือเกินต้องปั่นงานส่งหลายชิ้น

วันที่กลับบ้านดอยมูเซอ มีโอกาสคุยกับน้อง เพิ่งรู้ว่าความเผ็ดของพริกเนี่ยมีหน่วยวัดด้วย ว่าแต่ว่าพริกของอาจารย์นี่เผ็ดเท่าไรครับ ฮิ ฮิ...

...

 

P สวัสดีครับ คุณ บุษรา

ผมยังมือใหม่มาก ๆ ครับ อยู่ในระหว่างเริ่มต้นการเรียนรู้

ขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายให้กำลังใจครับ

...

 

P สวัสดีครับพี่สุ - คนรุ่นเก่าพัฒนา ว่าที่บัณฑิต

เข้าไปอ่านมาแล้วครับพี่

ผมว่าพี่นี่สุดยอดอีกคนนะผมว่า

เมื่อวานได้คุยกับท่านผู้เฒ่าวอญ่า จึงพาลนึกถึงพี่อีกคนนึง

เสียดายไปขอนแก่นได้คุยกันนิดเดียว

...

 

 • สวัสดีค่ะ
 • มาแลกเปลี่ยนค่ะ
 • จากประสบการณ์ของตัวพี่เอง
 • ...........
 • "ในส่วนผู้ฟังนั้น หากรับฟังอย่างใจจดจ่อ ก็น่าจะได้รับสารที่ถูกส่งมาอย่างครบถ้วน"
 • เป็นเรื่องของการฝึกทักษะการทำ KM เพื่อให้ผู้ฟังหลุดจากการยึดมั่น "ฉันรู้แล้ว"
 • ...........
 • ด้วยว่าเรื่องที่ได้ฟังอาจจะมีทำนองนี้อยู่.....ที่รู้แล้ว....จึงเข้าใจ
 • "เรื่องเล่าที่มาจากความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติจริง อย่างน้อยก็ทำห้ผู้ฟังได้รับรู้เข้าใจความรู้ที่ถ่ายทอดออกมา"
 • ...........
 • ความเข้าใจคือมุมหนึ่งที่พี่พบว่า...สามารถกลายเป็นหลุมดำที่ทำให้คนฟังเข้าไม่ถึง KM ในตัวคน หรือ
 • "บางเรื่องเล่าที่ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นทักษะและเทคนิคการทำงาน...."
 • ...........
 • การรู้แล้ว เข้าใจแล้วจะทำให้มองไม่เห็น
 • "ความรู้ใหม่ที่เป็นความรู้มือหนึ่งของผู้ลงมือทำ"
 • แล้วไปหลงจับเอาเรื่องที่รู้แล้วมาถ่ายทอดต่อ...โดยทิ้งความรู้ใหม่ที่คนเล่าได้พบ...อย่างน่าเสียดายก็มีค่ะ
 • ...........
 • เห็นง่ายๆอย่างเรื่องเล่ามานี้ที่น้องถอดบทเรียนมาเล่าสู่กันฟัง
 • เกิดขึ้นมาจากการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวน้องผสมผสานกับเรื่องราวที่ได้ยินใหม่แล้วถ่ายทอดออกมา
 • ซึ่งทำให้เรื่องราวที่เล่ามา มีรสชาด มีความรู้สึก
 • ทฤษฎีที่ได้มาก็ไม่แห้งๆอย่างตำราเขียน
 • นี่แหละความรู้ที่หมุนเกลียว...มีพลวัตอย่างที่ KM สอนไว้
 • ...........
 • ขอบคุณค่ะ

Pสวัสดีครับ คุณหมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

ผมถือว่าเป็นมือใหม่หัดขับเอามาก ๆ ครับ

มีเรื่องราวอีกมากมายให้ค้นหาเรียนรู้

ขอบคุณคุณหมอที่เข้ามาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ครับ

ขอบคุณครับ

 • พี่กลับมองเห็นว่า
 • เป็นแค่มือใหม่ในวงการ
 • ไม่ใช่มือใหม่หัดขับ
 • แต่เป็นจอมยุทธที่มีฝีมืออยู่พอตัวค่ะ
 • ..............
 • เข้ามาในแวดวงสาธารณสุข
 • จะยิ่งมีอะไรที่ได้ฝึกปรือฝีมือแบบจอมยุทธค่ะ
 • จะได้เก่งแบบก๊วยเจ๋งไง
 • ศิษย์หลายอาจารย์นะเก่งนะ
 • ..............
 • ทำงาน KM ถ้ายึดติดกับ "ผิด-ถูก" ก้าวผิดทางค่ะ
 • ..............
 • KM เป็นการถอดบทเรียน
 • เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ที่ไม่เคยเป็นความรู้สำเร็จรูป
 • ไม่เคยมีในตำรา
 • มาปรับแต่งให้เป็นความรู้สำเร็จรูป
 • ในรูปแบบที่คุ้นชินกัน
 • แล้วเผยแพร่
 • เผยแพร่เมื่อไรก็เป็นความรู้มือสองทันทีค่ะ
 • ..............
 • ไม่มีเรื่องผิด-ถูกให้ตัดสิน
 • มีแต่ตรงใจที่ต้องการมั๊ยซะมากกว่าค่ะ
 • ตรงใจแล้วก็ค้นหาต่อ
 • มองให้รอบด้าน
 • ว่ามีมุมลบอะไรที่ไม่ต้องการอยู่หรือเปล่า
 • ถ้ามีก็ทำมุมลบให้เป็นมุมบวก....โดยดึงมาบอก-ชี้เตือนกันไว้
 • มาให้กำลังใจให้ค่ะ

สวัสดีคะ พี่หนาน..... ไปเรียนมาแล้วก็ได้เรื่องได้ราวอยู่นะ

พอลล่าคิดว่าพี่ทำได้และทำอยู่แล้ว อิอิ

เก่งจัง... วันจันทร์เจอกันนะคะ แป่ว!!!!

Pสวัสดีครับ คุณหมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

ขอบคุณมาก ๆ ครับสำหรับการแบ่งปันความรู้และความเห็น

ผมเคยมีประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับวงการนี้ แต่ก็มิน่าจะใช่เรื่องเดียวกัน

เคยเป็นลูกมือเก็บข้อมูลการประเมินโครงการครับ ผมเห็นว่ามีอะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงกัน

แต่ก็มีอะไรที่เลยไปไกลกว่าการประเมินผลที่ผมเคยมีประสบการณ์

มีคนเคยบอกว่าผมทำบุญมาเยอะ พอเข้าไปสู่วงไหนมักจะได้รับความเมตตา ได้ครูดี ได้กัลยาณมิตรอยู่เรื่อย

ชีวิตผมเองเปลี่ยนวงโคจรไปในเรื่องแปลกใหม่ที่พ้นไปจากประสบการณ์เดิมอยู่บ่อยคร้ัง

เป็นเพราะได้รับโอกาส ได้รับความเมตตา ได้ครูดี ได้กัลยาณมิตร จึงทำให้สามารถเรียนรู้ เข้าใจ และโลดแล่นอยู่ในวงการได้

คร้ังนี้ก็เป็นอีกคร้ังครับ เป็นการเกิดใหม่ในวงการ KM ครับ

 

P สวัสดีครับ น้อง♥paula ♥ที่ปรึกษาตัวน้อย✿

แหะ แหะ อย่าเพิ่งตัดสินครับ รอดูผลงานก่อน...

วันจันทร์ผมอาจจะไปถึงช่วงบ่ายครับ และน่าจะอยู่วันอังคารบ่ายด้วย

ว่าแต่ว่า...ใครน้า... ว่าจะเลี้ยงข้าว...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี