ยา Cloxacillin เป็น ATB ตัวหนึ่งซึ่งต้องฉีเข้าทางเส้นเลือดและจะเกิดความเจ็บปวดมาก จากการศึกษาวิจัยของพยาบาลหอผู้ป่วยเด็ก รพ.มอ. พบว่า เยลลี่แช่เย็นช่วยลดความเจ็บปวดได้ โดยการนำเยลลี่ (cold-hot pack) ไปแช่เย็นแล้วนำมาวางประคบเหนือเส้นที่ฉีดยา ความเย็นจะช่วยลดความเจ็บปวดได้ ที่หอผู้ป่วยยังคงใช้วิธีการนี้มาตลอด ซึ่งคิดว่าเป็นคุณภาพการพยาบาลอย่างหนึ่ง จึงอยากเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะ