หลายองค์กรที่ทำ LO    มักจะให้มีการ เล่นตัวต่อ LEGO  หรือ อาจจะใช้ โปรแกรม ไมโครเวิลด์  โดยฝึกให้พนักงานได้ "คิด"

 

แต่ผมกลับมามาใช้สอนธรรมะไปด้วย   คือ ถ้าเราเข้าใจว่า "จิตกับความคิด" เป็นคนละตัวกัน   เราก็สามารถสอนให้ คิด  ควบคู่กับการดูจิตไปด้วย

ประเด็นการต่อLego  คือ ให้รู้ว่า จิตเกิดอาการ เป็นอย่างไร  กล้ามเนื้อใด อวัยวะใดเปลี่ยนแปลงไป   (มาหสติปัฏฐาน 4 คือ ดูกาย เวทนา จิต ธรรม  ที่เกิดขึ้นกับเรา) 

ให้เห็น "ความคิด" ชั่วๆ ที่เข้ามา กระแทก ยุแหย่  ชักชวนให้จิตเกิดอาการ   เช่น  เบื่อ รำคาญ ทำไปทำไม  อิจฉาคนอื่น   ฯลฯ 

 

การที่ผู้เรียน  ฝึก Lego แล้ว เห็นอารามณ์  ความคิดปรุงแต่ง (สังขาร)  ฯลฯ นี่แหละ เป็น Ultimate outcome ของกิจกรรม ต่อLego หรือ เล่น Micro World

การเรียนรู้ เกิดขึ้นที่ใจ   ตราบใดที่ยังแยกแยะ จิต-ความคิด  ไม่ได้  ก็จะพบการเรียนรู้ที่ถูกต้อง  ยังค้นหา "ไตรสิกขา" ไม่เจอนั่นเอง